Filosofi

Här följer några punkter som jag tror på och därför grundas allt mitt arbete på följande:
  • Idrottaren får aldrig bli skadad. Därför viktigare för lagbollidrottare att träna upp vävnadstålighet än att förbättra 100delar på 10m
  • Prestationsutveckling är en blandning av konst och vetenskap; ”Det finns inga givna sanningar om träning” och ”Psykologi slår alltid fysiologi
  • Träna så lite ”extra fys” som möjligt och få ut så mycket effekt som möjligt (Paretoprincipen): “Kvalitet före kvantitet
  • Programdesign utifrån ”368” 3 rörelseplan (sagitalplan, frontalplan och transversalplan), 6 leder (Mike Boyle – Joint by joint approach), 8 anatomiska fasciaslingor (Thomas Myers – Anatomy trains)
  • All sport består av rörelser – Därför ska all träning bygga på rörelser. Om man utgår från muskler, då missas ofta rörelser men utgår man från rörelser då missas aldrig muskler.
  • Håll hårda dagar hårda och lätta dagar lätta – skippa medelpassen
  • Älska den grå vardagen av hängivet arbete och förberedelser
Mitt mål är att arbeta med världens bästa idrottare, i Sverige eller utomlands.

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *