Funktionell Rörelseanalys (FMS)

Functional Movement Screen + korrekturövningar

Lämplig för motionärer, elitmotionärer, elitidrottare

Functional Movement Screen (FMS) är ett system för att dokumentera, analysera och utvärdera
fundamentala rörelsemönstren som är viktiga för idrottslig funktion och prestation.

Hela testet fungerar som ett slags filter där man genom sju olika rörelser får en uppfattning om individens muskulära obalanser, stabilitets- samt mobilitets problematik. Rörelse- och stabiliseringsbegränsningar ökar skaderisken när du idrottar samt reducerar effekten du får av din träning!

Genom noggrant utvalda korrekturövningar som byggs in i det skräddarsydda träningsupplägget kan man sedan rätta till dessa obalanser och mobilitets/stabilitetsproblem. Korrekturövningarna kan utföras såväl hemma som på gym. Att optimera rörelsemönster skapar en god grund för prestationer och en långsiktig och framgångsrik karriär. Alla våra klienter genomgår FMS.

FMS är lämpligt test för alla individer oavsett erfarenhet av träning.

Fördelarna med att använda FMS är bl.a:

  • Identifierar rörlighetsbegränsningar, svagheter och assymetrier – fungerar som ett pedagogiskt redskap för idrottaren
  • Genom skräddarsydda korrektiva övningar förbättras ditt rörelsemönster och därmed din kropps förmåga att på ett säkert sätt tillgodogöra sig träning.
  • Minskar risken för skada vid träning och idrottsutövande
  • Skapar förutsättningar för en ökad prestationsförmåga

Kostnad:

400 kr inkl. korrekturövningar.

Kontakta oss på info@j2performance.se för screening och upplägg!

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *